Museum Vest

Visuell profil

Museum Vest er 8 autonome museer som holder til i Bergensområdet. Det var et ønske om å både fremstå samlet som én merkevare, men samtidig at de besøkende opplevde hvert museum unikt. Den grafiske profilen måtte være både enkel og fleksibel i bruk, og det var viktig at deres faglige profil og dere strategiske veikart ble lagt til grunn når designet ble utviklet.

Logoen

Museum Vests logo er tydelig og kraftfull. Den har en enkel form og typografien er stram og moderne. Logoen skal uttrykke både det modige og ambisiøse og samtidig gi inntrykk av å være åpen og inkluderende.

Logosymbolet viser M og V sammen og også en tydelig V. Logosymbolet er også en stedsmarkør, den viser vei og er et solid og tydelig merke som understreker Museum Vests «steder som betyr noe».

Museumslogoer

Hvert museum har fått hver sin egen logo og farge avhengig av hvilken fagretning de tilhører. De tre fagretningene er «Handel- og sjøfartsbyen Bergen», «Kysten og havet som økosystem, livsgrunnlag og ferdselsåre» og «Krig og okkupasjon».

Fargepalett

Hovedfargen til Museum Vest overordnet er lilla, med støtte- og tilleggsfarger. Hvert museum kan bruke innenfor deres fagområder.

Profilvideo

Profilelementer/illustrasjoner for hvert museum

Ikoner

Typografi

Profilfont: Poppins
Dette er en enkel og moderne font med mange snitt som gir grunnlag for etvariert tekstbilde. Tegnene har en rund, åpen form og et vennlig uttrykk. Fonten er tilgjengelig for alle, er tydelig og gir god lesbarhet i mengdetekst. Fonten kan lastes ned fra Google Fonts.

Microsoft: Avenir
Dette er en font som følger Microsoft-programmene og er valgt fordi den samsvarerbest med profilfonten «Poppins» Hvert museum har fått hver sin egen logo og farge avhengig av hvilken fagretning de tilhører.

Eksempel på bruk

Profilen i bruk

Bildestil

Profileringsartikler