NIBIO
Den grønne kjempen

VISUELL IDENTITET
rådgivning
UI/UX

Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet; overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.  NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Miksmaster vant oppdraget om å utvikle det nye instituttets visuelle profil. Prosessen omfattet en grundig innsiktsfase i tett samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av nøkkelpersoner og ledelse fra de tre fusjonerende parter,  definering av designplattform, konseptutvikling, grafisk verktøykasse, designmanual og utrulling i alle kanaler – nettdesign, intranet og design av instiuttets mange underliggende nettbaserte produkter og tjenester, markedsmateriell, publikasjoner/rapporter, skiltprogram, bil- og sykkeldekor, utvikling av MS Office-og Adobe Indesign-maler for et bredt spekter materiell,  annonser, vitenskaplige  postere, skjermpresentasjoner,  vignetter og merkantilt materiell.

SE WEBSIDEN

Om å skape en
«grønn kjempe»

I utviklingen av designkonseptet for NIBIO har det vært viktig for oss å  løfte frem instituttets livsviktige kunnskapsformidling, deres rolle som drivkraft for bærekraftig ressursutnyttelse og deres autoritet som det ledende instituttet på sitt felt. Brilliant hjerne, varmt hjerte, naturlig autoritet – en «grønn kjempe» inspirerte arbeidet med logo og grunnelementer.

Logo

En særegent og sterk form inspirert av vekst, vern og forskning.

Grafisk verktøykasse

NIBIO har fått et sett profilbakgrunner som myker oppprofiluttrykket, og skaper kontrast til det ellers stramme uttrykket.Fargene er avstemt med fargepaletten. Bakgrunnene egner seg godt som bakgrunn for tekst eller logo.

«Byrået har utmerket seg på måten de har klart å utvikle flere mulige retninger for logo, idégrunnlag og symbolikk. Både den kreative prosessen og prosjektledelsen har vært håndtert på en fremragende måte»

–Alvhild Hedstein
Administrerende direktør, NIBIO

«Byrået har utmerket seg på måten de har klart å utvikle flere mulige retninger for logo, idégrunnlag og symbolikk. Både den kreative prosessen og prosjektledelsen har vært håndtert på en fremragende måte»

–Alvhild Hedstein,
Administrerende direktør, NIBIO

«Byrået har utmerket seg på måten de har klart å utvikle flere mulige retninger for logo, idégrunnlag og symbolikk. Både den kreative prosessen og prosjektledelsen har vært håndtert på en fremragende måte»

Alvhild Hedstein,
Administrerende direktør, NIBIO

«Byrået har utmerket seg på måten de har klart å utvikle flere mulige retninger for logo, idégrunnlag og symbolikk. Både den kreative prosessen og prosjektledelsen har vært håndtert på en fremragende måte»

–Alvhild Hedstein,
Administrerende direktør, NIBIO