The Nordic Hydrogen Valleys Conference

konferanseprofil

Konferanseprofil for hvor nordiske forskere,  embetsmenn, politikere og næringsliv innenfor hydrogen- og energiforskning møtes for å utveksle kunnskap og bygge nettverk.

Viktige stikkord for profilen var: forskningssamarbeid, Norden, hydrogen/energi, grønn omstilling og merverdi.

Ifølge Nordic Energy Research er hydrogen er en av de største satsningsområdene politisk, og en hjørnestein i den grønne omstillingen. Norden som region, har alle forutsetninger for å markere seg, og å bli ledende, innenfor fagfeltet.

Logo og logovarianter

Logoen skulle oppfattes moderne, tydelig, enkel, og levende, og samtig vitne om samarbeid på tvers og nettverk innenfor hydrogen- og energifeltet.

Designelement

I designelementet ble det lagt vekt på å visuelt fremstille en hel hydrogen-verdikjede, som er mye av det konferansen dreier seg om.

Eksempler på bruk