Senter for oljevern og marint miljø

visuell profil
Kampanjer
web
sosiale medier

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for oljevern og marin forsøpling. Senteret er en viktig bidragsyter til det nasjonale målet om et renere hav. Deres samfunnsoppdrag er å være et nasjonalt kunnskapsnav, vi skal blant annet bidra til teknologiutvikling og formidle kunnskap. Havet er internasjonalt, og det skal vi også være.

Ny visuell profil

Designelementet er inspirert av bølger og ringvirkninger. Symbolets dynamiske utforming balanserer det saklige (linjene) mot det engasjerte og drivende (gradientene). Linjene markerer fremgang og utvikling.

Kunnskapsportalen

Kunnskapsportalen skal formidle verktøy og fagkunnskap som bidrar til økt bevissthet, tilgjengelighet, nasjonal koordinering og samhandling innen oljevern og marin forsøpling. Miksmaster har utviklet design til den digitale kunnskapsportalen.

marintmiljo.no

Kampanje: 
Hent frem strandløven i deg!

Sammen med Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge rent har Miksmaster utviklet en ny ryddeportal, med lansering våren 2020. 

Rydde skal være en digital løsning som motiverer til, -organiserer og kartlegger all aktivitet knyttet til marin og landbasert forsøpling og rydding. Med Ny ryddeportal er det et mål å øke den frivillige ryddeaktiviteten gjennom å rekruttere nye grupper av frivillige og utløse en nasjonal dugnadsånd.

Rydde.no

I forbindelse med lanseringen av appen har Miksmaster vært med på å lage en kampanje til sosiale medier – for å skape oppmerksomhet  og engasjere det norske folk til å ta del i ryddedugnaden.

Messer og eventer