Statped

Animasjon/film
kommunikasjonsmateriell

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste, og er således overbygget til PP-tjenesten i skolene.

Statped har også ansatte med ulike behov som må støttes i alt som utvikles av kommunikasjon.

Miksmaster vant rammeavtale med Statped i 2015, og har i etterkant laget en rekke ulike løsninger med animasjon, film, trykk og illustrasjoner.

Animasjon

I desember 2016 avviklet Statped en stor konferanse på Operaen i Oslo. Miksmaster laget animert vignett til konferansen med eget lyddesign.

Kommunikasjons-materiell

Miksmaster har laget invitasjoner, brosjyrer, program og ulikt støttemateriell for konferanser som Statped arrangerer.

Illustrasjoner

Film

For å illustrere Statpeds direktørs hovedforedrag, laget Miksmaster en fleksibel bakgrunnsfilm med scribing teknikk, som trakk frem hovedpunktene i foredraget og illustrerte disse.

Den samme tegnestilen ble også benyttet i korte filmer mellom enkelte av foredragene.

Digital designmanual

Et stort oppdrag har vært den digitale designmanualen for produksjon av film og video.

Statped har en rekke brukere med ulike utfordringer - og det er således svært stor fokus på universell utforming av alle tjenester og alle uttak.  

Guiden tar for seg en rekke problemstillinger, og Miksmaster har laget forskjellige standarder og maler for Statped i ulike programformater.