Statsforvalterens fellestjenester (STAF)

illustrasjoner og animasjonsvideoer

Statsforvalternes fellestjenester (STAF) leverer administrative og digitale tjenester til alle statsforvalterne, og drifter/utvikler i samarbeid med statsforvalterne digitale tjenester til befolkningen. Dette hjelper med å standardisere og effektivisere prosessene, og STAF sine tjenester benyttes av alle ti statsforvalterne. 

STAF kontaktet Miksmaster Creative for å lage illustrasjoner for et strategidokument og for å få produsert to animasjonsvideoer: en som forklarte deres strategi, og en som forklarte hvilke tjenester de leverer.

Animasjonsfilm om STAFs tjenester

Animasjonsfilm om STAFs strategi

Illustrasjoner og storyboards

En illustrasjon som visualiserer STAFs strategi, i form av fem sammenhengende illustrasjoner.En illustrasjon som visualiserer STAFs strategi, i form av fem sammenhengende illustrasjoner, på lys bakgrunn


En viktig del av animasjons-prosessen er å få dobbeltsjekket at designerens idé for videoen samsvarer med kundens visjon – før man starter med selve animeringen. Dette gjør vi ved å utarbeide detaljerte storyboards der handlingen i animasjonsfilmen visualiseres og forklares i tekst under illustrerte skjermbilder.

På denne måten sikrer vi en effektiv prosess der kunden er med på å forme videoens handling og utseende.

Under er eksempler på hvordan storyboardene så ut for de animerte STAF videoene.

Et visualisert storyboard for STAFs film om tjenester
Et visualisert storyboard for STAFs film om strategi