Thermosaver

VISUELL IDENTITET

Thermosaver er en oppstartsbedrift som på et tidlig tidspunkt så verdien av å jobbe sammen med grafiske designere. Miksmaster har designet visuell identitet, og hjulpet til med presentasjoner, ikoner, promoteringsfilm og nettside i tillegg til å merke selve produktet både på utsiden og innsiden for en bedre brukeropplevelse og tydelig merkevarebygging fra start. Thermosaver sin målgruppe er redningstjenesten, og den visuelle profilen er basert på grafiske former og signalfarger som er karakteristiske for denne bransjen.

Logo

Logo er designet for å gi en klar og tydelig avsender. Denne logoen gjør at produktet enklere kan dentifiseres i en hektisk situasjon.

Farger

Profilelement

Ikoner

Illustrasjon

Implementering av profilen

Nettside

Presentasjonsfilm