Artikkel, DOGAs Dybdekurs i designdrevet innovasjon

Skolefrukt brukte designdrevet innovasjon til å utvikle konsept

Gjennom seks moduler over fem uker utviklet Skolefrukt, som er en del av Opplysningskontoret for frukt og grønt, et gjennomarbeidet konsept med bruker i fokus. De brukte designmetodikk til å utvikle et konsept rettet mot lokalbedrifter, som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.
Bilde fra Miksmaster Creative sin workshop med Skolefrukt

24. juni 2024. Foto: Jonas Lereggen, Miksmaster

Skrevet av Marie Mossige Grythe

Effektiv designprosess for utvikling av nye konsepter og måter å jobbe på

Miksmaster har lenge brukt designmetodikk i workshops for ulike kunder for å komme frem til gode briefer for visuell identitet, hvor det ofte ligger strategiske føringer bak. Men med DOGAs dybdekurs i designdrevet innovasjon, har denne tjenesten nå blitt utvidet. Miksmaster inviterer nå bedrifter inn til en designprosess som består av flere deler, og hvor kunden selv kommer frem til innovative løsninger med hjelp av de ulike metodene og verktøyene.  

Fra idé til ferdig konsept og handlingsplan for Skolefrukt

Utgangspunktet for prosessen var at Skolefrukt ønsker flere abonnenter. Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker. Ordningen er enten foreldrebetalt eller betalt av kommune, skole, FAU eller andre. Idéen var å gi lokalbedrifter mulighet til å sponse skolefrukt til elever på grunnskolenivå i sin kommune for å nettopp få flere abonnenter.

Idéen om sponsorat ble videreutviklet og testet gjennom prosessen, som består av seks moduler, med brukertesting mellom noen av modulene. Deltakerne fra Skolefrukt fikk seg flere "aha"-opplevelser underveis, og oppdaget nye ting eller kom frem til noe nytt for hver modul, som de ikke ville gjort uten øvelsene og oppgavene.

Selv om hver samling bare varte noen timer hver gang, var det både tid til idémyldring, se utfordringen fra ulike perspektiver, og å evaluere gjennomførbarhet på idéene. Resultatet ble en ferdig og utprøvd strategi og handlingsplan for samarbeidsmarkedsføring med lokalbedrifter, som samfunnsmessig kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Tanken er å sette planen ut i liv til høsten.

«Kurset designdrevet innovasjon var en veldig spennende og lærerik prosess fra start til slutt. Ved å gå så grundig til verks fikk vi både bekreftet og avkreftet egne hypoteser. Til slutt sitter vi igjen med et produkt vi er fornøyde og stolte over å ha jobbet oss frem til, og som vi med trygghet kan lansere ut i markedet.»
– Hild Bjelland Sævarang, Skolefrukt, Opplysningskontoret for frukt og grønt

Hva er DOGAs Dybdekurs i designdrevet innovasjon

Kurset, og metoden, passer for virksomheter som vil lære metoder og verktøy for å utvikle bedre og brukerrettede produkter og tjenester – og slik øke lønnsomheten. Ved å bruke en reell utfordring fra egen virksomhet, veileder kursholder deltakerne gjennom seks moduler, fra innsiktarbeid og brukertesting til ferdig løsning.

Designdrevet innovasjon kan fungere som et samlebegrep for metoder og prosesser som gjør det mulig å skape noe nytt sammen. Særtrekkene ved tilnærmingen kan oppsummeres slik: 

- Bygger på dyp forståelse av brukernes behov
- Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting og forbedring
- Sikrer helhetlige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

Les mer om DOGAs dybekurs her, eller ta direkte kontakt med marie@miksmaster.no for å få et pristilbud dersom din organisasjon ønsker å lære en ny måte å jobbe med innovasjon på eller utvikle en ny tjeneste, konsept eller nytt produkt sammen med oss.  

«Det var nyttig med idémyldring der både vi som oppdragsgiver og byrået deltok»
– Tore Arnesen, Skolefrukt, Opplysningskontoret for frukt og grønt
Bilde fra en workshop, av en dame som tar notater
Bilde fra en workshop, av en tegne-øvelse

Foto: DOGA/Bow