Om Miksmaster

Miksmaster Creative rendyrker det vi er best til: Vi leter etter effektive og gode løsninger innen innsiktsbasert design og og kommunikasjon i alle kanaler og på alle plattformer. Resultatet skal engasjere og skape endring.

For å få til dette, nyter vi godt av kunnskapsrike medarbeidere med variert erfaring fra design, web, motion, film, kunst, fotografering, markedsføring og rådgiving. Vi lever av å etablere kjennskap om, utvikle og forvalte din merkevare. Vår bakgrunn, erfaring og kunnskap hjelper oss til å skape bedre kommunikasjon for våre kunder.

Vi vil utfordre det etablerte, stille de rette spørsmålene og levere bedre enn forventet. For å lykkes med dette, må vi våge å endre både hvordan vi tenker og hvordan vi jobber. Om nødvendig, gjør vi dette hver eneste dag.

Vi er Miksmaster Creative, med ett felles mål: Å mikse kunnskap, erfaring og fag slik at totalresultatet blir større og bedre enn summen av delene alene.  

Make more

«Make more» er vårt løfte og vår filosofi. Vi vil jobbe hardere, være mer konkrete og direkte, vi vil tro på hverandre og jobbe sammen om oppgaver. «Make more» betyr ikke å produsere mer, men å produsere bedre. Vi mener dette lar seg gjøre ved å la erfaring og ny innsikt gå hånd i hånd.

Miksmaster Creative har en rekke kravstore kunder innen privat og offentlig sektor. Både vi og omgivelsene endrer seg stadig. Vi har flere faste nettverkspartnere som vi benytter ved behov. Ingen er best i alt - men å jobbe med de flinkeste gjør oss sterkere, mer effektive og sikrer kvaliteten på resultatet.

Vi håper du liker det vi gjør, og vi gir gjerne en presentasjon av hvordan vi jobber, hvorfor vi jobber slik og hva resultatene blir!