Årsrapporter fra 2022

Årsrapportdesign for moderne medier

Miksmaster har lang erfaring og kunnskap innen grafisk utforming av årsrapporter og kjenner godt til det offentliges retningslinjer og regler for oppsett.
Kategori

Redaksjonellt design

Kunde
Flere...
Når
2022

Vi har bred erfaring både med utforming av nye rapporter og oppsett i eksisterende maler, og er alltid fokusert å løfte frem budskapet til den enkelte bedrift. Gjennom nøye planlegging og tett samarbeid med kunde leverer vi årsrapportene som er godt organiserte og ryddige, og som har en tydelig, gjennomarbeidet visuell fremstilling.

De siste årene har flere og flere valgt å ha en digitalt tilpasset årsrapport med hyperlinkede pdf-er med design som kan minne mer om en nettside.

Årsrapportene vi arbeidet med i 2023 kan du finne ved å trykke her.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvalting i Norge. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratet gir råd til departementet om hvordan fiskeri- og akvakulturnæringa bør forvaltes, og kontrollerer at lover og regler blir fulgt.

Forsiden til FDIR sin årsrapport for 2021
Et oppslag av FDIR sin årsrapport for 2021
Et oppslag av FDIR sin årsrapport for 2021

Eksfin

Eksportfinansiering Norge(Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet.

Forsiden for Eksfin sin årsrapport for 2021
Et oppslag av FDIR sin årsrapport for 2021
Et oppslag av Eksfin sin årsrapport for 2021

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktorats oppgaver for Landbruks- og mat departementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og mat industrien.

Forsiden for LDIR sin årsrapport for 2021
Et oppslag av LDIR sin årsrapport for 2021
Et oppslag av LDIR sin årsrapport for 2021

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltnings organisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid.

I tillegg er de Oslo Børs' største institusjonelle investor med en eierandel på ca. 5 prosent av det norske aksjemarkedet og ca 10 prosent av hovedindeksen.

Forsiden og innholdsfortegnelsen til FTF sin årsrapport for 2021
Et oppslag av FTF sin årsrapport for 2021
En samling av oppslag fra FTF sin årsrapport for 2021