Visuell profil

Visuell profil for bedriftene som gjør arbeid mulig for alle

Miksmaster utviklet en ny og unik visuell profil for foreningen ASVL, som er en medlemsorganisasjon for bedrifter som muliggjør arbeid for alle. ASVL sine kommunikasjonsutfordringer var at det ikke var tydelig nok hvem de var og hva de gjorde. Etter en strategisk design-prosess ble det tydeligere hva som skulle bli lagt vekt på i den visuelle kommunikasjonen.
Kategori

Visuell profil

Strategisk design

Illustrasjon

Kunde
Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL)
Når
2022

Bakgrunn

Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL) hjelper folk fra alle bakgrunner med å komme seg ut i arbeidslivet. Enten om de har hatt arbeid tidligere men har havnet i en uheldig situasjon der det er vanskelig å komme seg videre i livet, eller om de er unge mennesker som har falt ut fra skolen, eller om de har utviklingshemming som gjør at de trenger litt ekstra bistand for å mestre en jobb.

Grafisk element

ASVL sitt nye mønster representerer samarbeidet mellom vekstbedriftene og foreningens medlemmer, der figurene strekker seg ut mot hverandre. Figuren i mønsteret er "vekstmannen" fra foreningens logo, som har blitt modernisert for den nye visuelle profilen.

Mønsteret kan benyttes over alle profilfargene til ASVL, og gir dem et unikt uttrykk som skiller dem fra deres konkurrenter.

ASVLs mønstre, vist i deres forskjellige farger

Logovarianter

To av ASVL sine logovarianter, i vertikalt og horisontalt oppsett

Animert Logo

ASVL sin logo, animert

Medlemsmerke

ASVL sitt medlemsmerke i sort, deres profilfarge, og i hvit på mørk bakgrunn

Ikoner

ASVL sin ikonstil, vist med tre eksempler på ikoner

Typografi

ASVL sin fargepalett, delt i hovedfarge, støttefarger, og tilleggsfarger

Eksempler

ASVL sitt medlemsmerke, vist på pins i ulike farger
ASVL sin profil i bruk på ulike trykksaker og markedsmateriell
ASVL sin visuelle profil, vist på klær og annet markedsmateriell
ASVL sin visuelle profil, vist på rollup-plakater