Visualisering av strategi

Visualisering av identitet og strategi

Implementering av en profil som fungerte både internt og eksternt, og som effektivt formidlet Bispedømens budskap og verdier.
Kategori

Visuell profil

Strategisk design

Illustrasjon

Kunde
Bjørgvin Bispedøme
Når
2022

Konseptualisering og visualisering av overordnet strategi for Bjørgvin Bispedøme. Både intern og ekstern kommunikasjon. Visualisering, forankring og implementering av strategien.

Open · synleg · nær

Brukes på internt og eksternt kommunikasjonsmateriell i en periode fra 2021-2024.

En firkløver som viser Bjørgvin Bispedømes strategi, med ordene "synleg, open, nær" på de ulike bladene

Fokusområder

Fokusområdene til Bjørgvin Bispedøme: synlighet, arbeid, ungdom, kunst og kultur, og dåp

Profilen i bruk

Eksempler på profilen deres i bruk, vist på knapper, kaffekopp, og totebag
Bjørgvin Bispedømes profil i bruk, vist som eksempel på arbeidskalendere
Bjørgvin Bispedømes profil i bruk, vist som eksempel på blyanter, pins, og annet markedsmateriale
Bjørgvin Bispedømes profil i bruk, vist som eksempel på rollups