Visuell profil som kommuniserer bevegelse

Profesjonell eleganse i dansens verden

Miksmaster tok oppdraget med å designe en unik og dynamisk visuell identitet for talentprogrammet, som ikke bare reflekterer eleganse og lidenskap, men også formidler profesjonalitet og eksklusivitet.
Kategori

Visuell profil

Strategisk design

Kunde
DanseFOT
Når
2019

DanseFOT er et regionalt talentprogram for unge dansere i Akershus. Tiltaket er en del av Akershus fylkes satsning på talentutvikling og et samarbeid mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Gjennom DanseFOT får telentene møte likesinnende i et profejonelt miljø hvor utvikling, samhold og tilhørighet står i fokus. Det unike med DanseFOT er koblingen med det profesjonelle dansemiljøet, som gir talentene viktige forbilder og gode utviklingsmuligheter innenfor kunst/dans.

Miksmaster fikk oppdraget med å utarbeide en egen profil for talentutviklingsprogrammet – en profil som bygget på verdiene; utvikling, mestring, profesjonalitet. Profilen skulle rette seg mot elever, potensielle elever, foresatte, dansemiljø og samarbeidspartnere og bidra til tydelig kommuniaksjon, stolthet og omdømme. Det var viktig at det visuelle uttrykket for profilen gjenspeilte profesjonalitet, eleganse og ekslusivitet. Konseptet som ble utarbeidet er basert på bevegelse, eleganse, koregrafi og lidenskap kobinert med en dynamisk logo med flere logo-varianter.

DanseFOT sin hovedlogo på hvit bakgrunn

Logo

Logo er utformet med tre forskjellige varianter. De ulike logoene brukes på forkjellige flater og i forskjellige sammenhenger. For en formell sammenheng, som f.eks. brevark – brukes logo med typografi på linje. De andre logoene brukes i settinger hvor man tillater å være leken.

Dansende logo

Logoen er utformet med tre varianter hvor man har mulighet til å variere bruk ut i fra hvilken flate og setting den skal brukes i. I tillegg er det utviklet en animert dansende logo som brukes digitalt.

DanseFOT sin logo, animert for å vise en dansende bevegelse

Fargepalett

DanseFOT sin fargepalett

Profilelementer

Profilelementene er utformet med bakgrunn i dansens positurer og bevegelse. Det er laget flere elementer med to varianter i type strek. Man varierer størrelse og strek etter behov og ønsket uttrykk.

Profilelementene til DanseFOT, som viser abstrakte, dansende figurer

Implementering

Et eksempel på hvordan DanseFOT sin profil kan benyttes i plakater
Et eksempel på hvordan DanseFOT sin profil kan benyttes i plakater
Et eksempel på hvordan DanseFOT sin profil kan benyttes i plakater
Et eksempel på hvordan DanseFOT sin profil kan benyttes i plakater
DanseFOT sin profil, vist på tote-bagger i tre ulike varianter
En samling med skjermbilder fra DanseFOT sin nye nettside
DanseFOT sin Instagram og Facebook profiler