Utvikling av visuell identitet

Grafiske grunnformer som visuelle virkemidler

Designinstituttet er en fagskole som tilbyr en ettårig utdannelse innenfor kreative fag, som kan brukes som et springbrett for å komme inn på høyere utdannelse med opptaksprøver. Den den visuelle identiteten til skolen brukte dette, og grunnformene i designfaget som inspirasjon for utforming av profilen.  
Kategori

Visuell profil

Strategisk design

Kunde
Designinstituttet
Når
2021

Designinstituttet i Oslo tilbyr et grunnleggende årsstudium i design og arkitektur – for elever med studiekompetanse fra videregående skole.

For å tiltrekke seg flere søkere, og å ha en identitet mer i tråd med hvem de var, ble vi kontaktet for å designe en ny visuell identitet og å utvikle markedsmateriell for dem.

I innsiktsfasen intervjuet vi bl.a. eksisterende studenter for å finne ut hva som var viktig for dem ved valg av skole. Ut ifra dette ble den visuelle identiteten og markedskommunikasjonen spisset mot målgruppen.

Designinstiuttets logo i positiv og negativ variant

Logo

Logoen består av forkortelsen DI. Den symboliserer utforskning og spissing av kunnskap. Om du snur den 90 grader, kan den symbolisere et fundament som gir muligheter (videre i karrieren). Dette er noe som beskriver både skolen og designfaget godt. Logoen er svært fleksibel i uttrykket sitt, og kan enkelt animeres eller lages et spennende mønster av.

DI sitt logosymbol, vist i de ulike fargene deres

Farger

DI sin fargepalett, delt inn i hovedfarger og tilleggsfarger

Fonter og typografi

DI sine fonter, der Inter er deres profilfont og Arial er deres office/system-font

Profilelement

DI sitt mønster, som er bygd opp av formene fra logoen deres

Implementering av profilen

Implementering av DI sin profil, vist på visittkort og brevmal
Implementering av DI sin profil, vist på ulike trykksaker
Implementering av DI sin profil, vist på oppslag fra en brosjyre
Implementering av DI sin profil, vist i en PowerPoint-mal

Nettside og sosiale medier

Implementering av DI sin profil, vist i en PowerPoint-mal
En samling med instagram innlegg der DI sin profil er implementert