Animasjonsfilmer

Opplæring av barn til å være kritiske til markedsføring i spill

Forbrukertilsynet kontaktet Miksmaster Creative for å få produsert tre animasjonsfilmer som skulle være en del av "Reklameskolen", et nett-kurs der grunnskoleelever skal lære å være obs på hvordan næringsdrivende kan påvirke dem til å kjøpe produkter (blant annet) gjennom reklame.
Kategori

Animasjon

Illustrasjon

Kunde
Forbrukertilsynet
Når
Sommer 2023

Bakgrunn

Forbrukertilsynet er en offentlig statlig tilsynsmyndighet som arbeider med å verne forbrukere fra ulovlig markedsføring og annen ulovlig handelspraksis som negativt påvirker eller utnytter norske forbrukere. Dersom det er konflikt mellom forbrukere og næringsdrivere er det Forbrukertilsynet som kommer inn for å mekle og håndheve forbrukervernlovgivning.

Animasjonsfilm om reklame i spill

Animasjonsfilm om virkemidler i reklame

Animasjonsfilm om reklame i sosiale medier

Storyboards & prosess

Forbrukertilsynet er en offentlig statlig tilsynsmyndighet som arbeider med å verne forbrukere fra ulovlig markedsføring og annen ulovlig handelspraksis som negativt påvirker eller utnytter norske forbrukere. Dersom det er konflikt mellom forbrukere og næringsdrivere er det Forbrukertilsynet som kommer inn for å mekle og håndheve forbrukervernlovgivning.

Første side av storyboardet for animasjonsfilmen om reklame i spill
Andre side av storyboardet for animasjonsfilmen om reklame i spill
Siste side av storyboardet for animasjonsfilmen om reklame i spill