Redesign av logo

Modernisert kulturidentitet

Fortidsminneforeningen ønsket å bytte ut løven i deres logosymbol til en figur som bedre representerer deres formål og fokus. Det nye designet gir Fortidsminneforeningen et mer passende utseende, samtidig som det opprettholder deres arv og identitet.
Kategori

Visuell profil

Kunde
Fortidsminneforeningen
Når
2023

Bakgrunn

Fortidsminneforeningen arbeider med bevaring av verneverdige fortidsminner og kulturminner, og jobber også med å skape en forståelse for verdien av disse gjennom publikasjoner, priser, og annet.

FMF sin røde logo, vist over mønsteret deres på sort bakgrunn

Fortidsminneforeningen ønsket å bytte ut løven i deres logosymbol til en figur som bedre representerer deres formål og fokus. Det nye designet gir Fortidsminneforeningen et mer passende utseende, samtidig som det opprettholder deres arv og identitet.

FMF sitt gamle og nye symbol, vist ved siden av hverandre
FMF sin gamle og nye logo, vist ved siden under hverandre

Merkevareprofil
som er lettere å bruke

På grunn av mengden lokallag og avdelinger som er en del av Fortidsminneforeningen, ender de opp med å trenge mange forskjellige logo-filer. For å forenkle merkevareprofilen deres gjorde vi et enkelt redesign av selve logoen og logo-systemet deres, som gjorde at de nå kun trenger en fjerdedel så mange logo-filer som de hadde hatt tidligere.

FMF sin profil i bruk, vist i en lapp, bundet til en plakat-rull.

Merkevareprofil på nett

En samling av ulike sider fra FMF sin digitale profilmanual

Tidligere lagde vi også ett vellfungerende system for å håndtere deres merkevareprofil på nett, med maler, tydelig definerte regelverk og organisert innhold slik at det er lett å finne det en leter etter.