Visuell profil, design av portal og kampanje

Innovasjon og engasjement for et renere hav

Utforsk vår digitale kunnskapsportal og kampanjearbeidet som motiverer en nasjonal dugnadsånd for å holde Norges strender og kystområder rene.
Kategori

Visuell profil

Strategisk design

Kunde
Senter for Oljevern og Marint Miljø
Når
2020

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for oljevern og marin forsøpling. Senteret er en viktig bidragsyter til det nasjonale målet om et renere hav. Deres samfunnsoppdrag er å være et nasjonalt kunnskapsnav, vi skal blant annet bidra til teknologiutvikling og formidle kunnskap. Havet er internasjonalt, og det skal vi også være.

Bilder som viser inspirasjonen bak den visuelle profilen for SOMM

Ny visuell profil

Designelementet er inspirert av bølger og ringvirkninger. Symbolets dynamiske utforming balanserer det saklige (linjene) mot det engasjerte og drivende (gradientene). Linjene markerer fremgang og utvikling.

Logo for SOMM

Farger og ikoner

Fargepaletten til SOMM
8 ikoner i ikonstilen til SOMM

Designelement

Designelementet til SOMM inspirert av havets bølger
Designelementet til SOMM i tre ulike fargekombinasjoner

Bildestil

6 bilder i bildestilen til SOMM

Kunnskapsportalen

Kunnskapsportalen skal formidle verktøy og fagkunnskap som bidrar til økt bevissthet, tilgjengelighet, nasjonal koordinering og samhandling innen oljevern og marin forsøpling. Miksmaster har utviklet design til den digitale kunnskapsportalen.

Kunnskapsportalen til SOMM, vist på mobilskjermer
Kunnskapsportalen til SOMM, vist på dataskjermer

Kampanje:
Hent frem strandløven i deg!

Sammen med Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge rent har Miksmaster utviklet en ny ryddeportal, med lansering våren 2020.

Rydde skal være en digital løsning som motiverer til, -organiserer og kartlegger all aktivitet knyttet til marin og landbasert forsøpling og rydding. Med Ny ryddeportal er det et mål å øke den frivillige ryddeaktiviteten gjennom å rekruttere nye grupper av frivillige og utløse en nasjonal dugnadsånd.

Ryddeportalen sin logo
Kvinne som holder opp mobil med ryddeportalen sin logo på skjermen
Et bilde fra ryddeportalen-videoen, der en mann har marint søppel rundt hodet sitt
Et bilde fra ryddeportalen-videoen, der en mann holder opp en ødelagt paraply

I forbindelse med lanseringen av appen har Miksmaster vært med på å lage en kampanje til sosiale medier – for å skape oppmerksomhet  og engasjere det norske folk til å ta del i ryddedugnaden.

En samling med bilder fra Ryddeportals SoMe-video, vist på mobilskjermer

Messer og eventer

En illustrasjon som viser messedesignet til SOMM
Et bilde fra en workshop vi hadde med SOMM