Visuell identitet for Statped

Inkluderende design og unik spisskompetanse

Da Miksmaster utviklet den nye visuelle identiteten for Statped, var det viktig at den var tydelig og synlig, at den representerer organisasjonen slik den ser ut i dag, samtidig som den skulle være fleksibel og brukervennlig for de ansatte.
Kategori

Visuell profil

Illustrasjon

Kunde
Statped
Når
2023

Bakgrunn

Statped sitt samfunnsoppdrag er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får mulighet til å mestre egne liv og være aktive deltakare i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Siden Statped har spisskompetanse på spesialpedagogikk, var det spesielt viktig at den visuelle profilen hadde god kontraster og oppfylte andre krav til universell utforming. Sammen med prosjektgruppen jobbet vi ut ifra designdriveren «Et samlende, trygt, og inkluderende lag rundt – med solid spisskompetanse»

Om profilen

Tidligere logo ble beholdt, men modernisert og tilpasset ny identitet med enkle grep. Den symboliserer «spisskompetanse» og «laget rundt personen»

Statpeds gamle logo
Statpeds moderniserte logo

Det grafiske elementet er en enkel, organisk form som kan strekkes og vendes i det uendelige. Dette oppfyller kravene om en fleksibel, men enkel og brukervennlig profil. Elementet er bygget på formene du finner i symbolet i logoen, men er satt opp assymetrisk for et unikt og personlig uttrykk.

Formen er avrundet og vennlig, samtidig som den er solid. Den kan brukes i mange forskjellige situasjoner, kan brukes både av avanserte brukere til mer nybegynnere, og kan gi mange forskjellig uttrykk visuelt.

Statpeds designelement i 9 ulike varianter av den organiske formen

Typografi og farger

For typografi ble Museo Slab og Museo Sans valgt som profilfonter. En font som finnes i ulike alfabeter, inkludert samisk. Den er også godt lesbar, og finnes i mange snitt som gir et variabelt tekstbilde.

Statpeds typografi, der de benytter Museo Sans som profilfont
Statpeds fargepalett, der "Statped Rød" er deres hovedfarge

Illustrasjoner

En samling med illustrasjoner vi har laget for Statped

Eksempler på bruk

Statpeds profil vist på ulike trykksaker og formater
Statpeds profil vist på nøkkelbånd, notatblokk, og perm
Statpeds profil vist på en nøkkelring
Statpeds profil vist i instagram innlegg
Statpeds profil vist rollups og messe-vegg