Årsrapporter 2023

grafisk design

Miksmaster har lang erfaring og kunnskap innen grafisk utforming av årsrapporter og kjenner godt til det offentliges retningslinjer og regler for oppsett.

Vi har bred erfaring både med utforming av nye rapporter og oppsett i eksisterende maler, og er alltid fokusert på å løfte frem budskapet til den enkelte bedrift. Gjennom nøye planlegging og tett samarbeid med kunde leverer vi årsrapporter som er godt organiserte og ryddige, og som har en tydelig, gjennomarbeidet visuell fremstilling.

De siste årene har flere og flere valgt å ha en digitalt tilpasset årsrapport med hyperlinkede pdf-er med design som kan minne mer om en nettside.

Under er noen av årsrapportene vi har jobbet med i 2023.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvalting i Norge. Direktoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratet gir råd til departementet om hvordan fiskeri- og akvakulturnæringa bør forvaltes, og kontrollerer at lover og regler blir fulgt.

Folketrygdfondet

Folketrygdfondet er en spesialisert kapitalforvaltnings organisasjon som investerer Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet. Folketrygdfondet er en ansvarlig, aktiv og langsiktig investor med mål om høyest mulig avkastning over tid.

I tillegg er de Oslo Børs' største institusjonelle investor med en eierandel på ca. 5 prosent av det norske aksjemarkedet og ca 10 prosent av hovedindeksen.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktorats oppgaver for Landbruks- og mat departementet (LMD).

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og mat industrien.

Eksfin

Eksportfinansiering Norge(Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet.

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste, og er således overbygget til PP-tjenesten i skolene.

Statped har også ansatte med ulike behov som må støttes i alt som utvikles av kommunikasjon.

Miksmaster vant rammeavtale med Statped i 2015, og har i etterkant laget en rekke ulike løsninger med animasjon, film og trykk – inkludert årsrapporter.